Дневен Режим

Дневен режим в Детска ясла

06:30 – 08:00

Приемане на децата

08:00 – 08:15 Утринно раздвижване
 08:15 – 08:45 Закуска
 08:45 – 09:00 Тоалет
09:00 – 09:45 Организирани занимания
09:45 – 10:00 Подкрепителна закуска
10:00 – 10:15 Тоалет
10:15 – 11:30 Свободни игри
11:30 – 11:45 Подготовка за обяд
11:45 – 12:30 Обяд
12:30 – 13:00 Тоалет, подготовка за сън
13:00 – 15:00 Сън
15:00 – 15:30 Събуждане, тоалет
15:30 – 16:00 Следобедна закуска
16:00 – 18:00 Предаване на децата на родителите, игри с играчки, подвижни игри

 

 

Дневният режим има важно значение за формиране на здравно-хигиенни и културни навици, както и навици за самообслужване. Полага основите за по-нататъшното развитие и израстване на детето.