За вас, родители

Имунизационен календар

„Имунизационен календар на Република България“ е утвърдената от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.

imunizaciaСегашният имунизационен календар е сравнително нов (последните промени са от 01.04.2010 г.). Старият им. календар, по който се работеше повече от 10 г., и който е отразен във Здравноосигурителните ви книжки, вече не е в сила.
За сведение имунизация се нарича поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет (имунна защита) срещу болестта за която е предназначена ваксината. Реимунизация е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.

 

Каква е разликата между имунизация и ваксинация? Имунизацията може да бъде пасивна-чрез преболедуване от една инфекциозна болест също се изработва имунитет срещу нея в организма на човека. Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина (живи, но неопасни или мъртви микроби,или части от тях, срещу които организмът изработва антитела или бели кръвни клетки предпазващи го от истински опасните бактерии и вируси)
Имайте в предвид,че изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България,като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители (когато е под 18г.) подлежат на финансова санкция от РИОКОЗ (Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-бившата ХЕИ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица, тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители (преносители) на опасни инфекциозни заболявания.

Тъй като за поставянето на ваксините има противопоказания-остри инфекциозни заболявания,висока температура,диария и др.,поставянето им може да се отложи, но за не повече от 6 месеца (по временни медицински противопоказания)! Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от шест месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия. Имунизациите могат да се отложат, но не и да се поставят предварително през интервал по-малко от 1 месец, тъй като технологичното време необходимо на организма да изработи имунитет срещу поредната доза ваксина е точно толкова, и намесата на нова ваксина в този период компрометира процеса.

 

Вижте целия календар

 

Навършена възраст,
Начин на приложение

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа, след раждането мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина Engerix

От 48-ия час след раждането вътрекожно, 0,1 мл

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

Един месец мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит В
(II прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина Engerix

Два месеца мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib

Два месеца,мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Три месеца мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІ прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib

Три месеца мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Четири месеца мускулно, 0,5 мл

Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib

Четири месеца мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Шест месеца мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (III прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина Engerix

Седем месеца вътрекожно, 0,1 мл

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират

БЦЖ ваксина

Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием (1 година) мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация против Стрептококкус пневмоние (IV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина SYNFLORIX

Тринадесет месеца подкожно или мускулно, 0,5 мл

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола Priorix

Шестнадесет месеца
(1 година и 4 месеца)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib

Шест години мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.

Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит – Тетраксим

Седем години вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

Единадесет години вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

Дванадесет години подкожно или мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-рубеола Priorix

Дванадесет години мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през 10 години мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

 

 


Меморандум на едно дете

 • Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.
 • Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.
 • Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате.
 • Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога.
 • Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.
 • Не се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разстрои. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи „победи“.
 • Не се разстройвайте много, когато ви кажа „мразя ви“. Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.
 • Не ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като започна да се държа като „важна клечка“.
 • Не вършете неща вместо мен, които мога да свърша сам. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам.
 • Не обръщайте голямо внимание на „лошите ми навици“. Това само ще ме насърчи да продължавам.
 • Не ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мен спокойно и насаме.
 • Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но е по-добре да поговорим за това по-късно.
 • Не се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво е лошо.
 •  Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър.
 • Не ме гълчете постоянно. Ако го правите ще се наложи да се правя на глух.
 • Не искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога не знам защо съм се държал така.
 • Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа.
 • Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!
 • Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит.
 • Не обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания. Аз може би ще свикна да се радвам на неразположението си, ако това ми носи повече грижи.
 • Не избягвайте отговорите на честните ми въпроси. Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спрял(а) да ви питам и търся информация от някъде другаде.
 • Не казвайте, че въпросите ми са „глупави“ или „безсмислени“. Ако постъпвате така, много скоро ще усетите, че го правя, за да се занимавате с мен.
 • Никога не се представяйте за идеални и безгрешни. Ще ми бъде трудно да ви следвам.
 • Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. Важното е как го прекарваме.
 • Не позволявайте страховете ми да предизвикват безпокойството ви. Така ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.
 • Не забравяйте, че не мога да се справя без вашето разбиране и насърчение. Макар и често заслужени, понякога забравяте похвалите и одобрението. Изглежда само гълченето не го забравяте.
 • Отнасяйте се с мен, както се отнасяте към приятелите си и аз ще бъда също ваш приятел. Запомнете, че е по-лесно да се учите от модел, а не от критик.

И още нещо – аз ви обичам много, моля ви обичайте ме и вие!


Децата научават това

 • Ако детето живее с критика, то ще се научи да осъжда.
 • Ако детето живее с враждебност, то ще се научи да се бие.
 • Ако детето живее с подигравки, то ще стане неуверено.
 • Ако детето живее със срам, то ще се научи да се чувства виновно.
 • Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на търпение.
 • Ако детето живее с насърчение, то ще се научи на увереност.
 • Ако детето живее с похвали, то ще се научи да цени.
 • Ако детето живее с честност, то ще се научи на справедливост.
 • Ако детето живее със сигурност, то ще се научи на доверие.
 • Ако детето живее с одобрение, то ще се научи да се харесва.
 • Ако детето живее с любов и приятелство, то ще се научи да открива обич в света.

Робърт Луи Стивънсън


Прекалената любов на родителите

Казват, че в днешния свят децата се нуждаят и от корени, и от криле, за да бъдат подготвени и да успеят в живота. Съвсем естествено е вашите деца да не могат да развият корените, необходими за стабилност и крилете, необходими, за да полетят нависоко, в случай че ги обичате прекалено. А възможно ли е да се обича прекалено? Да! От обич родителите правят най-различни грешки – те контролират и глезят, дават и отнемат, наказват и прегръщат, и всичко това от обич!
Любовта не е проблемът – проблем е как постъпват родителите в името на любовта. Да бъдещ родител означава да имаш желание да посветиш време, средства и енергия на каузата ; означава да се научиш да вземаш правилни решения, да определяш граници на поведение и да напътстваш невидимо децата си към един щастлив, здравословен и пълноценен живот.

Родителите, които изпитват разумна любов са по-загрижени да насърчават децата си да развиват умения, които ще им помогнат да се справят с промените в живота.
Коя любов помага и коя вреди на децата? Крайностите – както прекалената либералност , така и прекомерния контрол са еднакво вредни при възпитанието .

Ето и едно сравнение

РОДИТЕЛИ, КОИТО ОБИЧАТ ПРЕКАЛЕНО

РОДИТЕЛИ, КОИТО ОБИЧАТ ПО РАЗУМЕН НАЧИН

Гледат на децата като на собственост.

Гледат на децата като на подарък.

Опитват се да ги моделират според собствените си желания.

Възпитават децата си да бъдат това, което са.

Твърдят, че родителите не могат да бъдат приятели с децата си.

Внимателни и подкрепящи приятели.

Отстъпват или карат детето да отстъпва.

Те са добри , но строги.

Оказват контрол.

Насочват / спътници, вместо водачи /.

Стремят се да са съвършени /децата и самите те /.

Учат, че грешките са възможност за израстване.

Опитват се да победят детето.

Опитват се да разберат и спечелят детето.

„опяват“ или наказват за доброто на детето.

Включват детето във вземането на решения.

Включват детето във вземането на решения.

Отнасят се към детето като към ценна личност.

Предпазват прекалено.

Наглеждат и помагат в подходящ момент.

Избягват чувствата.

Допускат и показват чувствата си и съчувстват.

Решават вместо детето.

Учат на умения за справяне в живота.

Крещят и наказват, а после освобождават.

Позволяват на детето да експериментира, а после анализират последиците.

Обиждат се от държанието на детето.

Помагат на детето да се учи от поведението си.

Страхуват се.

Гласуват доверие.

Задоволяват всички капризи и желания на детето.

Умеят да отказват.

Поставят детето в центъра на вниманието си.

Имат собствен живот, в който детето е особено важно.

Факт е, че родителите, които обичат прекалено, имат един постоянен, неприятен спътник: безпокойството и са изложени на риск да попаднат в най-големия капан на прекалената обич – да забравят да се радват на децата си такива, каквито са.


Безвредни бои за рисуване с пръсти

boiНужни са ви две чаши вода, половин чаша царевично нишесте (количеството може да варира според това колко гъста искате да стане консистенцията), две-три супени лъжици захар и безвредна боя за сладкарски изделия.

 

Всички съставки, без боята, се разбиват заедно и се слагат в подходящ съд на тих огън, като се разбъркват периодично. Целта е да се получи еднородна каша без буци. След това изсипвате по малко в толкова бурканчета или друг подходящ съд и добавяте боята. Разбърквате енергично, докато не оцветите изцяло кашата

 

Затваряте бурканчетата и ги оставяте да изстинат. Когато това стане, вече може да ги дадете на децата да се забавляват с тях.

Ако кашата е станала малко по-гъста, лесно ще може да бъде оформяна по различен начин или просто да се разстиля с пръсти по лист хартия.

Добре е предварително да сложите стара покривка, за да не се изцапат мебелите

Подобни импровизирани домашни боички биха зарадвали по-малките деца, а вие бихте били спокойни, че дори и да попадне част от тях в устата или очите им, няма да бъде опасно