„Картичка за мама, ще направя Аз“ – занимание в група Слънчо