Служебни бележки за социално потпомагане ще се издават на 18 и 21.12.2020г.