ДЕТСКА ЯСЛА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТ В ДГ „МИР“

Уважаеми родители, Детска ясла ще започна работа от 01.06.2020 г. в сградата на ДГ „Мир“. Желаещите родители трябва да попълнят следното информационно съгласие:Информирано съгласие