Важно съобщение!

Детска ясла и Детска млечна кухня – гр. Троян няма да работят до второ нареждане, считано от 16.03.2020 г.!