Предстоящ ремонт в Детска ясла

 

 

 

 

Уважаеми родители,

 

Радваме се да Ви информираме, че Община Троян получи финансиране по „Красива България“ за реализиране на проект за ремонт на детската ясла в града.

Проектът предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите, настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират и обновят сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази.

Предстоят процедури, съгласно Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител. Очаква се дейностите по проекта да започнат не по-рано от месец юли. Преди започване на работа ще бъдат проведени родителски срещи, на които ще имате възможност да зададете всички въпроси, които Ви интересуват и да получите подробна информация за предстоящите дейности.

 

 

 

С уважение,

 

Общинска администрация

гр. Троян