МЛЕЧНА КУХНЯ

Млечна кухня започна работа. Храната ще се приготвя и раздава в сградата на Детска ясла (на Поделението),  всеки ден от 11,30 до 12,30 часа.

Купоните за храна се продават ден за ден.