Начало

Детска ясла  е единствената ясла на град Троян. Разположена е в централната градска част на ул.”Тодор Петков” № 3. Сградата е построена през 1970 г.  Масивната двуетажна сграда застроена на 478 кв.м, заедно със застроено и незастроено дворно място от 5539 кв.м., е пригодена за нуждите на детското заведение, съгласно действащите нормативи. Сградата е публична общинска собственост. Извършеният основен ремонт през лятото на 2007 година я прави още по – привлекателна и желана от родителите, като място за отглеждане на техните деца. През 2012 г.-2013 г. е подменена и обновена прилежащата площадка към детска ясла.

 

Директор: Красимира Петкова


За връзка с нас

Детска ясла и Детска млечна кухня
гр. Троян, ул. Тодор Петков № 3
Телефон: 0670 6 43 29
Мобилен: 0879 22 78 61

contact